Αρσενικό maltese 7 ετών παρουσίαζε πολλαπλά δερματικά οζίδια σε όλη την έκταση της ράχης τα τελευταία 2 χρόνια

Τα οζίδια ήταν δύο ειδών:

  • λευκού χρωματισμού και μαλακής σύστασης
  • λευκού χρωματισμού και σκληρής σύστασης

Τα σκληρής σύστασης οζίδια, σύμφωνα με το ιστορικό, αναπτύσσονταν σε μέγεθος και κατόπιν απέπιπταν. Μετά από γενική αναισθησία, λήφθηκαν δείγματα και απ’ τους δύο τύπους δερματικών όγκων και στάλθηκαν για ιστοπαθολογική εξέταση σε εργαστήριο (βιοψία). Η έκθεση της ιστοπαθολογικής εξέτασης έδειξε ότι επρόκειτο για πολυκεντρικό τύπο ενδοδερμικού κερατινοεπιθηλιώματος. Η νεοπλασία αυτή είναι καλοήθης και σπανίως δίνει μεταστάσεις ενώ πιθανολογείται ότι έχει κληρονομικό χαρακτήρα. Η χειρουργική αφαίρεση των όγκων ήταν αδύνατη λόγω του μεγάλου τους αριθμού αλλά και άσκοπη αφού κατόπιν οι υποτροπές είναι πολύ συχνές.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση που συστήνεται είναι η εφ’ όρου ζωής χορήγηση ρετινοειδών με συχνό έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας μέσω βιοχημικών εξετάσεων για πρόληψη των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής.

Leave a reply