Οδοντιατρικό

Οδοντιατρικό

Η συσκευή οδοντιατρικού υπερήχου παρέχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον καθαρισμό δοντιών και την ουλοστοματίτιδα

Η συσκευή οδοντιατρικού υπερήχου παρέχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον καθαρισμό δοντιών και την ουλοστοματίτιδα που προκαλείται απ’ την οδοντική τρυγία. Επίσης πραγματοποιούνται εξαγωγές δοντιών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Άλλες υπηρεσίες

  • Ορθοπαιδικό

   Ορθοπαιδικό

   Γίνεται διάγνωση των βασικότερων ορθοπαιδικών παθολογικών καταστάσεων καθώς και η συντηρητική τους αντιμετώπιση.

  • Οδοντιατρικό

   Οδοντιατρικό

   Η συσκευή οδοντιατρικού υπερήχου παρέχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στον καθαρισμό δοντιών και την ουλοστοματίτιδα

  • Ακτινολογικό

   Ακτινολογικό

   Η διερεύνηση πολλών παθολογικών περιστατικών συμπεριλαμβάνει και την λήψη ακτινογραφιών.