Οφθαμολογικό

Οφθαμολογικό

Στο ιατρείο μας γίνεται διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού με χρήση ειδικής χρωστικής

Στο ιατρείο μας γίνεται διάγνωση των παθολογικών καταστάσεων του οφθαλμού με χρήση ειδικής χρωστικής (φλουορεσκείνης) καθώς και test δακρυικής παραγωγής (Schirmer tear test) και συστήνεται κατόπιν η κατάλληλη αγωγή. Επίσης πραγματοποιούνται χειρουργικές επεμβάσεις του οφθαλμού όπως εντρόπιο, προβολή του αδένα του 3ου βλεφάρου.

Άλλες υπηρεσίες

  • Ακτινολογικό

   Ακτινολογικό

   Η διερεύνηση πολλών παθολογικών περιστατικών συμπεριλαμβάνει και την λήψη ακτινογραφιών.

  • Χειρουργικό

   Χειρουργικό

   Στην υπερσύγχρονη χειρουργική μας μονάδα, διενεργούνται όλες οι χειρουργικές επεμβάσεις μαλακών μορίων

  • Παθολογικό

   Παθολογικό

   Τα παθολογικά περιστατικά, αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και με γνώμονα πάντοτε το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για το ζώο.